Regulier lidmaatschap

Lid worden

nttblogo

Wil je lid worden van onze vereniging?

Je kunt je aanmelden als lid van Talero door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier is te verkrijgen bij onze ledenadministrateur Lex Bruijn of te downloaden via onderstaande link.

Het ingevulde formulier kan je bij Lex inleveren of sturen naar voorzitter@talero.nl. Na aanmelding word je ingeschreven als lid van onze vereniging en van de NTTB. Je kan spelen op onze reguliere speelavonden en meedoen aan alle toernooien van de NTTB.

Het lidmaatschap geldt voor een half jaar en wordt stilzwijgend verlengd met een half jaar, indien er geen opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt.

Contributie

Aanmelden als lid verplicht tot het betalen van de contributie. Voor lidmaatschappen die lopende het jaar ingaan is alleen contributie verschuldigd voor het resterende deel van het jaar. De contributie wordt elk jaar door de Algemene ledenvergadering (ALV) bepaald en wordt per half jaar betaald.

Tafeltennissen is niet duur! De contributie (inclusief lidmaatschap van de NTTB) per half jaar is als volgt:

Senioren: € 88,–

Jeugd: € 66,–

Competitie spelen

Als je lid bent van Talero kan je ook competitie spelen. Per jaar zijn er twee competities, de voorjaarscompetitie die loopt van januari tot mei en de najaarscompetitie die loopt van september tot december. Een goede uitstraling van Talero en de tafeltennissport vinden we belangrijk! Indien je competitie speelt is het dragen van clubkleding daarom verplicht. Het clubshirt  is te koop bij Lex Bruijn. Daarnaast moeten wij voor iedere competitiespeler contributie afdragen aan de tafeltennisbond, de NTTB Noord. Dit betekent dat als je competitie wilt spelen er per half jaar nog een bedrag van € 20,– bij de contributie opgeteld moet worden.

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1/2 jaar.  Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd per brief of per mail aan de ledenadministratie voorzitter@talero.nl